Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Ερωτήσεις σχετικά με εικόνες , πίνακες και γραφήματα.
Απάντηση
Άβαταρ μέλους
Community Bot
Robot
Δημοσιεύσεις: 53
Εγγραφή: Πέμ Απρ 13, 2017 10:06 pm

Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσίευση από Community Bot »

Δίνουμε στο παρακάτω ποστ ορισμένους κώδικες ως sample για κατασκευή πινάκων προσήμου - μονοτονίας - κοιλότητας / κυρτότητας.

Προτού ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τους πίνακές μας θα πρέπει να φορτώσουμε στο προοίμιο τα ακόλουθα πακέτα:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\usepackage{amsmath} 
\usepackage{amsfonts} 
\usepackage{amssymb} 
\usepackage{pgf,tikz} 
\usepackage{tkz-tab} 
\usetikzlibrary{shapes,snakes,arrows,backgrounds} 
\usetikzlibrary{scopes,svg.path,shapes.geometric,shadows}
1. Απλός Πίνακας Προσήμου

Θα μελετήσουμε τη συνάρτηση (x-1)(x-2) ως προς το πρόσημο. Ο κώδικας που δίδει το πρόσημο της συνάρτησης αυτής είναι ο:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[espcl=1.5]
{$x$ / 1 ,$x-1$ /1 , $x-2$ /1 , $P(x)$ /1 }
{$-\infty$ , $1$ , $2$ , $+\infty$}
\tkzTabLine{, -,z, +, t, +}
\tkzTabLine{ , - , t, - , z , +}
\tkzTabLine{, + , z, - , z , +}
\end{tikzpicture}
και παράγει το παρακάτω
d12bf39c-ba24-4e20-9f57-66456e550a1a.png
d12bf39c-ba24-4e20-9f57-66456e550a1a.png (6.24 KiB) Προβλήθηκε 13581 φορές
Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε το παραπάνω κώδικα ως "μπούσουλα" για τους μελλοντικούς σας πίνακες προσήμου. Σημειώσατε ότι το z είναι η θέση μηδενισμού και ότι το t βάζει τις διακεκκομένες γραμμές.

2. Πίνακας Προσήμου με συγκεκριμένο πεδίο ορισμού

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[lgt=3,espcl=1.5]
%
{$x$                  /1,
$x^2-3x+2$              /1,
$(x-e)\ln x$          /1,
$\dfrac{x^2-3x+2}{(x-e)\ln x}$ /2}
{$0$ , $1$ , $2$ , $e$ ,$+\infty$}
\tkzTabLine{ t,+,z,-,z,+,t,+,}
\tkzTabLine{ d,+,z,-,t,-,z,+,}
\tkzTabLine{ d,+,d,+,z,-,d,+,}
\end{tikzpicture}
και δίδει
7b6ac89a-83c1-4fe9-82c4-b580a48536b1.png
7b6ac89a-83c1-4fe9-82c4-b580a48536b1.png (10.73 KiB) Προβλήθηκε 13581 φορές
Μπορείτε να έχετε το παραπάνω κώδικα ως μπούσουλα για να φτιάχνετε πίνακες προσήμου όπου οι συναρτήσεις σας δεν ορίζονται. Εδώ το γράμμα d βάζει μία διπλή γραμμή.
Είμαι ένας ανενεργός λογαριασμός για τις απαιτήσεις της κοινότητας.
Άβαταρ μέλους
Community Bot
Robot
Δημοσιεύσεις: 53
Εγγραφή: Πέμ Απρ 13, 2017 10:06 pm

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσίευση από Community Bot »

3. Πίνακας μονοτονίας με περιορισμούς

Ας δούμε το παρακάτω κώδικα:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tikzset{arrow style/.style = {black,
>->,
> = latex’}}
\tkzTabInit[color,espcl=3]{$x$ /1, $f'$ /1, $f$ /1}
{$0$,$+\infty$}
\tkzTabLine{d,+,}
\tkzTabVar{D-/ / $-\infty$,+/ $+\infty$ /}
\end{tikzpicture}
και δίδει
e6650982-9451-40c7-9265-501687ab3d83.png
e6650982-9451-40c7-9265-501687ab3d83.png (3.88 KiB) Προβλήθηκε 13576 φορές
Ένας πιο πλωτός πίνακας θα μπορούσε να είναι ο ακόλουθος:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tikzset{arrow style/.style = {black,
>->,
> = latex’,}}
\tkzTabInit[lgt=1.5,espcl=6.5]{$x$ /1,$f'$ /1,$f$ /3}
{$-\infty$,$0$,$+\infty$}
%
\tkzTabLine{,-,d,-,}
\tkzTabVar{+/ $0$ / ,-D+/ $-\infty$ / $+\infty$ , -/ $0$ /}
\end{tikzpicture}
και να δώσει
e7fbf230-24f5-4627-9628-d57aa64ef8f8.png
e7fbf230-24f5-4627-9628-d57aa64ef8f8.png (11.19 KiB) Προβλήθηκε 13576 φορές
Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παραπάνω κώδικες ως "μπούσουλα" προκειμένου να κατασκευάσετε και σεις παρόμοιες πίνακες μονοτονίας.

4. Πίνακας Μονοτονίας χωρίς αλλαγή μονοτονίας

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[espcl=4]{$x$ /1,$f’(x)$ /1,$f(x)$ /2}
{$0$ , $1$ ,$2$, $+\infty$}
%
\tkzTabLine{d,+ , z,+ , z,+ ,    }
\tkzTabVar{D-/ / $-\infty$,R/ /,R/  /,+/ $+\infty$  /}
%
\end{tikzpicture}
Το μυστικό εδώ είναι η εντολή R η οποία δίνει στο TeX να καταλάβει πως το βέλος πρέπει να συνεχίσει.

5. Πίνακας μονοτονίας με κενό ανάμεσα

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tikzset{arrow style/.style = {black,
>->,
> = latex',}}
\tkzTabInit[lgt=1,espcl=2]{$x$ /1, $f$ /2}{$0$,$1$,$2$,$3$}
\tkzTabVar{+/ $1$ / ,-DH/ $-\infty$ / ,D+/ / $+\infty$, -/ $2$ / }
\end{tikzpicture}
και δίδει
075f77ca-e32b-4f54-a982-2389708c1d2b.png
075f77ca-e32b-4f54-a982-2389708c1d2b.png (11.39 KiB) Προβλήθηκε 13576 φορές
Τα παραπάνω παραδείγματα καλύπτουν τις περισσότερες μορφές πινάκων μονοτονίας. Αν παρόλα αυτά δε καλύπτεστε μη διστάσετε να ρωτήσετε.
Είμαι ένας ανενεργός λογαριασμός για τις απαιτήσεις της κοινότητας.
Άβαταρ μέλους
Community Bot
Robot
Δημοσιεύσεις: 53
Εγγραφή: Πέμ Απρ 13, 2017 10:06 pm

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσίευση από Community Bot »

Και φτάσαμε στο πιο δύσκολο. Ένα πίνακα κοιλότητας / κυρτότητας αλλά και μονοτονίας ταυτόχρονα. Δυστυχώς στο manual του tkz-tab δε καλύπτεται κάτι τέτοιο. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις έτσι ώστε να φτιάξουμε τα βελάκια της κυρτότητας. Για παράδειγμα θα φτιάξουμε το παρακάτω πίνακα:
1f4d6fb1-cd85-402a-a19a-b86a33be39c6.png
1f4d6fb1-cd85-402a-a19a-b86a33be39c6.png (6.59 KiB) Προβλήθηκε 13576 φορές
Ο κώδικας που τον δίδει είναι ο ακόλουθος:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[color, colorT = yellow!20, colorC = red!20, colorL = blue!20, colorV = lightgray!20, espcl = 2]
 { x /1, $f''$ /1, $f'$ /1, $f$ /2} 
 {$0$ , $1$, $+\infty$} 
 \tkzTabLine {d ,-, t,-, } 
 \tkzTabLine {d,+, z,-,}
 \makeatother 
 \begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth] \draw (2.9,-4.5) to [bend left=45] (3.9,-3.5); 
 \draw (5.0,-3.5) to [bend left=45] (6.0, -4.5) ; 
 \end{scope} 
 \makeatother 
 \end{tikzpicture}
 
Τα βελάκια παράγονται σε αυτή τη γραμμή

Κώδικας: Επιλογή όλων

 
\begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth] \draw (2.9,-4.5) to [bend left=45] (3.9,-3.5); \draw (5.0,-3.5) to [bend left=45] (6.0, -4.5) ; \end{scope}
Μπορούμε να επεκτείνουμε το κώδικα και να βάλουμε όσες κοιλότητες θέλουμε: ( ο κώδικας παρακάτω δείχνει κάτι τυχαίο ... ! Δε ξέρω καν αν υπάρχει τέτοια συνάρτηση... το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει )

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[color, colorT = yellow!20, colorC = red!20, colorL = blue!20, colorV = lightgray!20, espcl = 2]
{ x /1, $f''$ /1, $f'$ /1, $f$ /2}
{$0$ , $1$, $2$ , $3$ , $+\infty$}
\tkzTabLine { ,-, t,-,t, + , z, +}
\tkzTabLine {,+, z,-, t, -, z, +}
\begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth] \draw (2.9,-4.5) to [bend left=45] (3.9,-3.5);
\draw (5.0,-3.5) to [bend left=45] (6.0, -4.5) ;
\draw (7.0 , -3.5) to [bend right=45] (8.0, -4.5);
\draw (9.0, -4.5) to [bend right=45] (10 , -3.5);
\end{scope}
\makeatother
\end{tikzpicture}
4d241096-3420-47e9-9e99-1776b902c3da.png
4d241096-3420-47e9-9e99-1776b902c3da.png (10.5 KiB) Προβλήθηκε 13576 φορές
Το μυστικό εδώ είναι πώς θα βάζουμε τα βέλη. Βλέπετε στο κώδικα πως οι συντεταγμένες προχωρούν ανά μία. Δηλαδή ξεκινήσαμε από το (2.9 , -4.5) και ανεβήκαμε στο (3.9, -3.5) . Αυτό ήταν το πρώτο βέλος. Στη συνέχεια το δεύτερο βέλος ξεκίνησε στο σημείο (5, -3.5) και πήγε στο (6, -4.5) κοκ. Αυτό έχει να κάνει με τα διαστήματα που χωρίζει το TeX το πίνακα. Με βάση αυτό ( και τη τεχνική που μόλις αναφέραμε ) μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας πίνακα κοιλότητας.

Αν έχετε απορίες μη διστάσετε να ρωτήσετε.

Ενημέρωση: Φυσικά μπορείτε να προσθέσετε και άλλο πίνακα για τη τρίτη παράγωγο αρκεί να θυμηθείτε να κατεβάσετε μία συντεταγμένη τα βελάκια.
Είμαι ένας ανενεργός λογαριασμός για τις απαιτήσεις της κοινότητας.
Jmetax
Δημοσιεύσεις: 23
Εγγραφή: Τρί Αύγ 15, 2017 11:33 am

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσίευση από Jmetax »

Πολύ ωραία παραδείγματα. Φυσικά απαντάει και στην ερώτηση που είχα ανοίξει τότε εγώ εδώ http://latex.tolaso.com.gr/community/vi ... p?f=8&t=21 ... Θαρρώ πως αν δώσουμε και περισσότερα παραδείγματα θα έχουμε και έτοιμους κώδικες για τα περισσότερα ... !!!

Υ.Σ: Βλέπω και Χριστουγεννιάτικο style και μου αρέσει. Άντε ... λίγες μέρες μένουν ακόμα.
Άβαταρ μέλους
Community Bot
Robot
Δημοσιεύσεις: 53
Εγγραφή: Πέμ Απρ 13, 2017 10:06 pm

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσίευση από Community Bot »

Μία άλλη μορφή πίνακα είναι η παρακάτω:
quicklatex.com-73f136d561218f194e01d6cc3d295eff_l3.png
quicklatex.com-73f136d561218f194e01d6cc3d295eff_l3.png (23.2 KiB) Προβλήθηκε 12786 φορές
και ο κώδικας:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}[scale=1.5]
	\tkzTabInit[color,
	colorT = yellow!20,
	colorC = red!20,
	colorL = blue!20,
	colorV = lightgray!20,
	espcl = 2]
	{ $x$     /1,%
		$f''$   /1,%
		$f$    /1}%
	{$-\infty$,$\dfrac{1}{3}$,+$\infty$}%
	\tkzTabLine {,-,z,+ }
	\makeatother
	\begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth]
	\draw (2.5,-2.5) to [bend left=70] (3,-2.5);
	\draw (3.8,-2.5) to [bend left=70] (4.3,-2.5);
	\draw (4.8,-2.4) to [bend right=70] (5.3,-2.4); 
	\draw (5.8,-2.4) to [bend right=70] (6.3,-2.4); 
	\end{scope}
	\makeatother
	\end{tikzpicture}
Είμαι ένας ανενεργός λογαριασμός για τις απαιτήσεις της κοινότητας.
Άβαταρ μέλους
Community Bot
Robot
Δημοσιεύσεις: 53
Εγγραφή: Πέμ Απρ 13, 2017 10:06 pm

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσίευση από Community Bot »

Και ένας εναλλακτικός πίνακας κυρτότητας:
quicklatex.com-3be37089cb0008670f4da551a2d78d36_l3.png
quicklatex.com-3be37089cb0008670f4da551a2d78d36_l3.png (62.78 KiB) Προβλήθηκε 12785 φορές

O κώδικας αυτού:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}[scale=1.3]
	\tkzTabInit[color,
	colorT = yellow!20,
	colorC = red!20,
	colorL = blue!20,
	colorV = lightgray!20,
	espcl = 2]
	{ $x$     /1,%
		$f''$   /1,%
		$f'$    /1, %
	  $f$  /4}
	{$-\infty$, $0$ , $2$ , $3$ , $+\infty$}%
	\tkzTabLine{,+, z, -, z, +, t,+ }
	\tkzTabLine {,-,z,-, t, -, z, + }
	

	\makeatother
	\begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth]
	\draw (2.5, -3.5) node[above]{$+\infty$};
   \draw (2.5, -3.6) to [bend right=35] (4.3, -4.6);
   \draw (4.5, -4.6) node[above]{$11$};
   \draw (4.7, -4.6) to [bend left=35] (6.3 , -5.5);
   \draw (6.5, -5.5) node[above]{$-5$};
   \draw (6.7, -5.5) to [bend right=35] (8.3, -6.5);
   \draw (8.5, -6.5) node[above]{$-16$};
   \draw (8.7, -6.5) to [bend right=40] (10.5, -4.5);
   \draw (10.5, -4.3) node[above]{$+\infty$};
	\end{scope}
	\makeatother
	\end{tikzpicture}
Είμαι ένας ανενεργός λογαριασμός για τις απαιτήσεις της κοινότητας.
Άβαταρ μέλους
Tolaso
Ιδρυτής
Δημοσιεύσεις: 67
Εγγραφή: Πέμ Απρ 13, 2017 7:47 pm
Τοποθεσία: @Λάρισα
Επικοινωνία:

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσίευση από Tolaso »

Ένας άλλος πίνακας μονοτονίας με διάστημα που δε διακόπτεται η μονοτονία. Η σύνταξη του πίνακα αυτού διαφέρει λίγο από τα παραπάνω παραδείγματα.

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tkzTabInit[color, 
colorT = yellow!20, 
colorC = red!20, 
colorL = blue!20, 
colorV = lightgray!20, 
espcl=3]%
{$x$/1,$f'$/1, $f$/2}{$-\infty$,$0$,$\frac{6\alpha-1}{2\alpha}$ , $+\infty$}%
\tkzTabLine{,+,z,+,z,-,}%
\tkzTabLine{, , , , t , }
\makeatother
\begin{scope}[>->,line width=1pt,>=stealth]
\draw (2.5, -3.25)-- (8.25 , -2.5);
\draw (8.75, -2.5) -- (11.75, -3.25);
\end{scope}
\end{tikzpicture}

Ο κώδικας παράγει το παρακάτω αποτέλεσμα.

quicklatex.com-d4da6e0ba1aa71a5e77341a472547803_l3.png
quicklatex.com-d4da6e0ba1aa71a5e77341a472547803_l3.png (4.59 KiB) Προβλήθηκε 12331 φορές
Δε παρέχεται υποστήριξη μέσω προσωπικών μηνυμάτων . Για αυτήν υπάρχει το forum ! Όλα τα μηνύματα σχετικά με υποστήριξη θα αγνοούνται!!

Προσλάβετέ με για τις LaTeX εργασίες σας. | Αγοράστε με έναν καφέ.
Άβαταρ μέλους
Tolaso
Ιδρυτής
Δημοσιεύσεις: 67
Εγγραφή: Πέμ Απρ 13, 2017 7:47 pm
Τοποθεσία: @Λάρισα
Επικοινωνία:

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσίευση από Tolaso »

Προχωράμε σε κάτι πιο προχωρημένο. Στο πίνακα εδώ είδαμε πως να σχεδιάζουμε πίνακα με συγκεκριμένο πεδίο ορισμού.

Τώρα θα δώσουμε το κώδικα ώστε να "χρωματίζουμε" τα σημεία που δεν ανήκουν στο πεδίο ορισμού. Θα φτιάξουμε τον ίδιο πίνακα αλλά θα τονίσουμε κάποια στοιχεία του. Ο κώδικας παρακάτω δίδει:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[english, greek]{babel}
\usepackage{tikz} 
\usepackage{tkz-tab}
\pgfdeclarepatternformonly{north east lines wide}%
{\pgfqpoint{-1pt}{-1pt}}%
{\pgfqpoint{8pt}{8pt}}%
{\pgfqpoint{7pt}{7pt}}%
{
	\pgfsetlinewidth{0.4pt}
	\pgfpathmoveto{\pgfqpoint{0pt}{0pt}}
	\pgfpathlineto{\pgfqpoint{7.1pt}{7.1pt}}
	\pgfusepath{stroke}
}

\begin{document}
	\begin{tikzpicture}
	\tkzTabInit[color,
	colorT = yellow!20,
	colorC = red!20,
	colorL = blue!20,
	colorV = lightgray!20,
	lgt=3,
	espcl=1.5]
	%
	{$x$  /1,
		$x^2-3x+2$  /1,
		$(x-e)\ln x$ /1,
		$\dfrac{x^2-3x+2}{(x-e)\ln x}$ /2}
	{$0$ , $1$ , $2$ , $e$ ,$+\infty$}
	\tkzTabLine{ d,+,z,-,z,+,t,+,}
	\tkzTabLine{ d,+,z,-,t,-,z,+,}
	\tkzTabLine{ d,+,d,+,z,-,d,+,}
	\draw[pattern=north east lines wide,pattern color=red](T11) rectangle (N12);
	\draw[pattern=north east lines wide,pattern color=red](T12) rectangle (N13);
	\draw[pattern=north east lines wide,pattern color=red](T13) rectangle (N14);
	\end{tikzpicture}
\end{document}

και δίδει:

quick_latex.png
quick_latex.png (14.07 KiB) Προβλήθηκε 12327 φορές

Βλέπετε τις γραμμές που εμφανίζονται εκεί όπου δεν ορίζεται το πεδίο ορισμού ή δε θέλουμε να το μελετήσουμε.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

1. Στο προοϊμιο έχουμε φορτώσει μία βιβλιοθήκη του pgf. Αυτή είναι

Κώδικας: Επιλογή όλων

\pgfdeclarepatternformonly{north east lines wide}%
{\pgfqpoint{-1pt}{-1pt}}%
{\pgfqpoint{8pt}{8pt}}%
{\pgfqpoint{7pt}{7pt}}%
{
	\pgfsetlinewidth{0.4pt}
	\pgfpathmoveto{\pgfqpoint{0pt}{0pt}}
	\pgfpathlineto{\pgfqpoint{7.1pt}{7.1pt}}
	\pgfusepath{stroke}
}
η οποία θα μας βοηθήσει να αναπαράγουμε αυτές τις γραμμές.


2. Χρησιμοποιούμε τα internal commands που απεικονίζονται στο παρακάτω πίνακα:

22ec3654-11c4-46a3-99ef-1ba9cf110af0.png
22ec3654-11c4-46a3-99ef-1ba9cf110af0.png (16.81 KiB) Προβλήθηκε 12327 φορές
Δε παρέχεται υποστήριξη μέσω προσωπικών μηνυμάτων . Για αυτήν υπάρχει το forum ! Όλα τα μηνύματα σχετικά με υποστήριξη θα αγνοούνται!!

Προσλάβετέ με για τις LaTeX εργασίες σας. | Αγοράστε με έναν καφέ.
Άβαταρ μέλους
Tolaso
Ιδρυτής
Δημοσιεύσεις: 67
Εγγραφή: Πέμ Απρ 13, 2017 7:47 pm
Τοποθεσία: @Λάρισα
Επικοινωνία:

Re: Πίνακας προσήμου - Πίνακας Μονοτονίας - Πίνακας κοιλότητας / κυρτότητας

Δημοσίευση από Tolaso »

Πίνακας μονοτονίας με \TkzTabIma και \TkzTabVal

O κώδικας

Κώδικας: Επιλογή όλων

\begin{tikzpicture}
\tikzset{arrow style/.style  = {>->, line width=1pt}}
\tkzTabColors[backgroundcolor=yellow!20]
\tkzTabInit[color, colorT = yellow!20, colorC = lightgray!20!, colorL = gray!40, colorV = lightgray!20,espcl=3]%
{$x$/1,$f''(x)$/1, $f'(x)$/2, $f(x)$/2}{$-1$, $0$ , $+\infty$}
\tkzTabLine{d, + , z , + , }
\tkzTabVar{D-/, R/, +/}%
%begin comment
%position counts
\tkzTabIma{1}{3}{2}{$0$}
\tkzTabVal{1}{3}{.25}{}{$-$}
\tkzTabVal{1}{3}{.75}{}{$+$}
%end of comment
\tkzTabVar{D+/$+\infty$, -/$0$, +/$+\infty$}%
\draw[pattern=north east lines,pattern](T11) rectangle (N12);
\draw[pattern=north east lines,pattern] (T12) rectangle (N13);
\draw[pattern=north east lines,pattern] (T13) rectangle (N14);
\draw[dashed, opacity=0.4] (N22) -- (N23) --(N24);
\end{tikzpicture}

παράγει το πίνακα

158353293_4026341754091177_833196535069697362_n.jpg
158353293_4026341754091177_833196535069697362_n.jpg (13.24 KiB) Προβλήθηκε 6542 φορές

Εδώ αξίζουν μερικές παρατηρήσεις:

 1. Το \tkzTabIma καθώς και το \tkzTabVal δουλεύουν ως εξής: \tkzTabIma[ 〈 local options 〉 ]{Beginning}{End}{Position}{Back}{Image} . Συνεπώς το \tkzTabIma{1}{3}{2}{$0$} βάζει τη τιμή 0 μεταξύ των στηλών 1 και 3 στη θέση 2.
 2. Μετράει η σειρά στην οποία θα φορτωθεί το \TkzTabIma , δηλαδή μετά από ποιο \tkzTabVar .
Δε παρέχεται υποστήριξη μέσω προσωπικών μηνυμάτων . Για αυτήν υπάρχει το forum ! Όλα τα μηνύματα σχετικά με υποστήριξη θα αγνοούνται!!

Προσλάβετέ με για τις LaTeX εργασίες σας. | Αγοράστε με έναν καφέ.
Απάντηση

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες