Σελίδα 1 από 1

Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων

Δημοσιεύτηκε: Τετ Δεκ 05, 2018 11:27 am
από kkoudas
Υπάρχουν διάφορα κόλπα για να σχεδιάσει κανείς γραφικές παραστάσεις μέσα στο έγγραφο. Κάποιοι χρησιμοποιούν το πακέτο tkz-fct, εγώ θα παρουσιάσω αυτό που με βόλεψε, καθόσον το προαναφερθέν μου έχει βγάλει κάποια προβληματάκια που δεν τα ΄χω εξιχνιάσει ακόμα.

Μιλάμε για τον κάτωθι κώδικα

Κώδικας: Επιλογή όλων

\documentclass{article}
\usepackage{tikz,pgfplots}
\begin{document}
	
% Περίπτωση χωρίς άξονες.
	\begin{tikzpicture}
	\begin{axis}[
	xlabel=$x$, % Ονομα οριζοντίου άξονα
	ylabel={$f(x) = x^2 - x +4$} % Όνομα κατακόρυφου άξονα
	]
	% use TeX as calculator:
	\addplot {x^2 - x +4}; % Τύπος συνάρτησης
	\end{axis}
	\end{tikzpicture}
	
% Περίπτωση με άξονες	
		\begin{tikzpicture}[>=latex]
	\begin{axis}[
	grid, % Για πλέγμα
	axis x line=center,
	axis y line=center,
	xtick={-5,-4,...,5},
	ytick={-5,-4,...,5},
	xlabel={$x$}, % Ονομα οριζοντίου άξονα
	ylabel={$y$}, % Όνομα κατακόρυφου άξονα
	xlabel style={below right},
	ylabel style={above left},
% Οριοθέτηση σχήματος
	xmin=-5.5,
	xmax=5.5,
	ymin=-5.5,
	ymax=5.5]
	
	\addplot [mark=none,domain=0:4] {x^2-1/x}; % Τύπος συνάρτησης
	\addplot [color=red,mark=none,domain=-3:0] {x^2-1/x}; % Τύπος συνάρτησης
	\addplot[color=black,smooth,mark=x] coordinates {
		(5, 1)
		(3, -1)
		(-2, 3)
	}; % Για ομαλή (smooth) ένωση σημείων
	\end{axis}
	\end{tikzpicture}
Το κομμάτι με τις ταμπέλες στο γράφημα (πχ ονόματα γραφημάτων) καθώς και με την αλλαγή αρίθμησης στους άξονες (πχ για τις τριγωνομετρικές) το ερευνώ και θα επανέλθω όταν βγάλω άκρη.

Re: Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Δεκ 06, 2018 6:58 pm
από Tolaso
Γεια σου Κώστα,

προσωπικά δε χρησιμοποιώ αυτή τη σύνταξη. Προτιμώ την απλότητα στο κώδικα. Για παράδειγμα:

Κώδικας: Επιλογή όλων

\documentclass[12pt]{standalone}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsfonts}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{tikz} 
\usetikzlibrary{intersections,backgrounds}
\usetikzlibrary{positioning, shadings, patterns, snakes}
\usepackage{pgfplots}

\begin{document}

\begin{tikzpicture}
\draw [->, thick] (-3, 0) -- (5, 0) node[below]{$x$};
\draw (-3, 0) node[below]{$x'$};
\draw [->, thick] (0, -3) -- (0, 5) node[left]{$y$};
\draw (0, -3) node[left]{$y'$};
\foreach \i in {-1, 1, 2, 3}
	{ 
		\draw (0, \i) node[left]{$\i$}; 
	}
\foreach \n in {1, 2, 3, 4}		    
	{
		\draw (\n, 0) node[below]{$\n$};
	}
			    	
\draw (-0.3, -0.1) node[below]{$0$};
\draw[black, ultra thick]  plot[domain=0:3] (\x,{(\x)^2-4*\x+3});
\draw [dashed] (2, 0) -- (2, -1);
\draw [dashed] (0, -1) -- (2, -1);
\draw (0.8, 1) node[right]{$\mathcal{C}_{f'}$};
\foreach \m in {1, 3}
	{
		\draw[fill=black] (\m, 0) circle(2pt);
	}
\draw[fill=black] (0, 3) circle(2pt);
\end{tikzpicture}

\end{document}

Το παραπάνω μας δίδει τούτο:

texstudio_Ba2927-1.png
texstudio_Ba2927-1.png (10.54 KiB) Προβλήθηκε 4364 φορές
Βέβαια ο καθένας χρησιμοποιεί αυτό που τον βολεύει. Επιπλέον , ένα πολύ ισχύρο πακέτο είναι το pstricks. Παράγει τρομερές γραφικές παραστάσεις.

Re: Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιαν 15, 2019 7:16 am
από kkoudas
Την (αργοπορημένη) καλημέρα μου!

Είχα κάνει διάφορες απόπειρες με κώδικα σαν αυτόν που παρέθεσες, αλλά συναντούσα διάφορα προβλήματα. Αν θυμάμαι καλά είχα θέμα με την σχεδίαση των εκθετικών ή των τριγωνομετρικών.

Re: Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιαν 17, 2019 11:10 am
από Tolaso
kkoudas έγραψε: Τρί Ιαν 15, 2019 7:16 am .... είχα θέμα με την σχεδίαση των εκθετικών ή των τριγωνομετρικών.
Ναι , αυτές οι δύο έχουν συγκεκριμένη σύνταξη.